Remitano không hỗ trợ Bitcoin Gold

Chính thức: Thông báo từ sàn Remitano không hỗ trợ Bitcoin Gold

Bạn thân mến,
Cảm ơn bạn vì đã là một phần của Remitano.
Gần đây có tin tức về việc chia tách Bitcoin Gold sẽ xuất hiện vào block 491407. Kết quả là một đồng tiền mới tên là Bitcoin Gold sẽ được xuất hiện trên cơ sở đồng Bitcoin hiện có.

Hiện tại Remitano không có kế hoạch chấp nhận hoặc hỗ trợ loại tiền này. Chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ duy nhất Bitcoin. Những người dùng nào muốn đòi hỏi Bitcoin Gold vui lòng rút toàn bộ Bitcoin của bạn ra khỏi Remitano trước thời điểm chia tách xảy ra (vào khoảng 12:40 ngày 24 tháng 8, 2017 giờ UTC, tức 19:40 ngày 24 tháng 10, 2017 giờ Việt Nam).

Sau khi chia tách xảy ra chúng tôi sẽ không xử lí các yêu cầu về việc cung cấp Bitcoin Gold. Vì vậy hãy hành động ngay.

Thân mến,
Đội ngũ Remitano.