Nhiều đài truyền hình Việt Nam đang “tham bát, bỏ mâm”

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, dịch vụ nội dung số được dự báo sẽ phát triển ngày càng nóng trong thời gian tới, do đó các doanh nghiệp nội dung số hàng đầu của Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam phải tính đến việc xây dựng hệ sinh thái nội dung số riêng của Việt Nam. Nếu chúng ta có chính sách và chiến lược để giữ nội dung trên nền tảng riêng của mình, việc khai thác ăn chia doanh thu sẽ được thực hiện giữa các Telco và nhà đài, các doanh nghiệp nội dung số của Việt Nam. Khi đó doanh nghiệp Việt Nam sẽ kiểm soát được cả nền tảng, cả nội dung và cả khâu thanh toán luôn. Doanh nghiệp Việt Nam chỉ việc dùng Goolge và Facebook để quảng cáo cho dịch vụ của Việt Nam để người dùng quay trở lại sử dụng nền tảng của riêng Việt Nam mà thôi. Việc xây dựng hệ sinh thái riêng của Việt Nam là để nguồn lực không chảy ra ngoài.

Liên quan đến lĩnh vực nội dung số, tại buổi Giao ban Truyền thông xã hội mới đây, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện: Tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đặc biệt cần chủ động cân đối tỉ lệ tin bài, bảo đảm những thông tin tích cực là chủ đạo, hạn chế thông tin tiêu cực, thông tin về mặt trái của xã hội.

Khi tổng hợp thông tin từ nguồn báo chí, cần lựa chọn nguồn tin chính xác, chất lượng, cần hạn chế, thận trọng khi dẫn lại nguồn tin từ các báo, tạp chí điện tử thường xuyên bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở, xử phạt.

Nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT về tổng hợp, dẫn nguồn và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp. Hoạt động đúng quy định tại giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp, thông tin trên trang chủ không mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo chí điện tử.

Các trang tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền, không đưa hoặc để người sử dụng lợi dụng phát tán những nội dung vi phạm bản quyền lên hạ tầng của doanh nghiệp.

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới về công nghệ, đầu tư xây dựng chiến lược rõ ràng, có mô hình kinh doanh hiệu quả để phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai, góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung số của Việt Nam có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, chung tay làm lành mạnh môi trường Internet, môi trường xã hội.