Blog Archive

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ALPHA CASH

Để đăng ký được Alpha Cash, băt buộc phải được cấp “Registrar Key

Số hóa truyền hình mặt đất

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27-12-2011 của Thủ tướng

Nội dung chính của Đề án số hóa truyền hình

ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT