Các đài truyền hình phải kiểm soát hoạt động liên kết sản xuất nội dung

Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hoạt động liên kết, xã hội hóa sản xuất chương trình, ông Trương Văn Sang, Phó Giám đốc Đài PT-TH Bình Dương cho hay, Đài PT-TH Bình Dương đã thực hiện liên kết sản xuất các kênh BTV6, BTV9, BTV10, BTV11 với đối tác AVG, các kênh BTV3, BTV5 với SCTV và kênh BTV4 với Yeah1.

Đài PT-TH Bình Dương và các đối tác đã thống nhất xây dựng Quy chế kiểm duyệt nội dung và quản lý phát sóng kênh chương trình và được UBND tỉnh ký ban hành. Trong Quy chế này quy định rõ về cơ chế biên tập, kiểm duyệt nội dung; cơ chế quản lý, kiểm soát phát sóng, tổ chức bộ máy hội đồng kiểm duyệt nội dung; sơ đồ và quy trình kiểm duyệt nội dung và quản lý phát sóng; các quy định chung, các điều khoản thi hành cụ thể. Để thực hiện Quy chế, Đài PT-TH Bình Dương còn lập Văn phòng đại diện ở Hà Nội do một Phó Giám đốc Đài phụ trách và có 4 biên tập viên phụ trách kiểm duyệt nội dung các chương trình liên kết, 20 nhân viên kỹ thuật vận hành Phòng Tổng khống chế.

Nhằm kiểm soát hoạt động liên kết sản xuất chương trình xã hội hóa, Đài PT-TH Bình Dương đã thống nhất quy định trong hợp đồng. Đối với chương trình phim truyện, đối tác liên kết có nghĩa vụ cung cấp danh mục phim, băng mẫu và những thông tin cần thiết theo yêu cầu của Đài theo từng quý. Phim được dịch, thuyết minh bằng tiếng Việt và có bản quyền phát sóng, chất lượng âm thanh hình ảnh phải tốt, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phát sóng của Đài.

Đối với các chương trình chuyên đề giải trí, văn hóa, thể thao, đối tác liên kết có trách nhiệm sản xuất chương trình hoàn chỉnh, đảm bảo nội dung, hình ảnh đủ tiêu chuẩn phát sóng theo yêu cầu nội dung và chất lượng kỹ thuật của Đài, đảm bảo về pháp lý bản quyền chương trình. Sau khi nhận được chương trình, Đài được quyền từ chối phát sóng những nội dung không đúng quy định pháp luật, không phù hợp tình hình chính trị, xã hội thời điểm phát sóng hoặc chất lượng chương trình không đạt yêu cầu.

Theo ông Trương Văn Sang, các chương trình liên kết, xã hội hóa mang lại hiệu quả cho cả Đài PT-TH Bình Dương và các đối tác liên kết như: Tạo nguồn thu ổn định, huy động được nguồn lực xã hội để phát triển nội dung, đa dạng hóa được các chương trình, đổi mới được hình thức thể hiện nội dung, tận dụng được năng lực sản xuất của các đối tác liên kết, tận dụng được thế mạnh trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và nắm bắt được phân khúc thị trường khán giả và nhu cầu của xã hội. Hoạt động liên kết cũng giúp Đài tinh gọn được biên chế…