7 tỉnh Nam Bộ sẽ về đích số hóa truyền hình trước 1 năm

Ông Đoàn Quang Hoan cho biết, từ kinh nghiệm triển khai số hóa truyền hình trên thực tế tại 13 địa phương, cùng với các điều kiện thuận lợi như: Thị trường cung cấp thiết bị thu truyền hình số mặt đất, vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã quyết định sẽ đẩy mạnh số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau, dự kiến ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 31/12/2017 – sớm hơn 1 năm so với lộ trình của Đề án.

Để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 7 tỉnh trên vào 31/12/2017, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan đề nghị: Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) cần sớm hoàn thành phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại khu vực Nam Bộ trong năm 2017; các tỉnh cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kế hoạch ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Nội dung, cách thức tuyên truyền tập trung vào đối tượng đang thu xem truyền hình tương tự mặt đất, sử dụng các phương tiện có hiệu quả cao như Đài PTTH tương tự, truyền thanh cơ sở. Đặc biệt, cần chú trọng và tăng cao tần suất thông tin, tuyên truyền từ tháng 11/2017. Đề nghị UBND 7 tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh, Cà Mau chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm lập kế hoạch rà soát, tổng hợp số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu theo quy định.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND và Sở TT&TT, Đài PT&TH các tỉnh đều thể hiện quyết tâm thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo kế hoạch Ban Chỉ đạo đã đề ra. Bên cạnh đó, đại biểu các tỉnh cũng chia sẻ một số băn khoăn, vướng mắc của địa phương khi triển khai số hóa truyền hình như: Vấn đề hợp tác giữa đài truyền hình địa phương và đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất để sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình sẵn có; giá thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình địa phương trên sóng số DVB-T2 khu vực; công tác thông tin tuyên truyền và trách nhiệm của Trung ương, địa phương trong việc phân bổ kinh phí để thực hiện; vấn đề kết hợp truyền hình số mặt đất và truyền hình số qua vệ tinh để số hóa cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đánh giá cao các góp ý tích cực và sự thống nhất, quyết tâm cao của các đồng chí lãnh đạo UBND, Sở TT&TT và Đài PT-TH các tỉnh về thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn từ ngày 31/12/2017. Thứ trưởng Phan Tâm đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian tới, đặc biệt là các nội dung thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình và công tác chuẩn bị rà soát, tổng hợp số liệu để thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Tâm yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng tích cực triển khai phủ sóng truyền hình số mặt đất tại Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau nói riêng và toàn khu vực Nam Bộ nói chung, đảm bảo ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo kế hoạch Ban Chỉ đạo đã đề ra, trên tinh thần hợp tác, tận dụng tối đa hạ tầng truyền dẫn phát sóng của địa phương.